Nieuwe visie op veiligheid

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis wil in het najaar van 2018 het nieuwe opleidingsprogramma presenteren waarbij experts en ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Gekozen is voor online storytelling om alle medewerkers van de 26 Veilig Thuis organisaties op hetzelfde moment eenduidig te kunnen informeren over de aanleiding en inhoud van het opleidingsprogramma en op deze wijze een gezamenlijke start te creëren. Mediavisie zorgt voor de registratie en montage van video-interviews, masterclasses en de ontwikkeling een animatie. Om het materiaal te ontsluiten is een landingspagina ontwikkeld waarop medewerkers van Veilig Thuis kunnen inloggen en het materiaal te bekijken.

"Een lerende leeromgeving waar je kennis kan opdoen, en waar je kennis kan delen."

Roos Heuff, Traininingsacteur Wilde Kastanje

Werken met dilemma's

De e-learning bevat 5 modules, die door de cursist dienen te worden gevolgd, Voor medewerkers die al ervaring hebben met de doelgroep of vakgebied is  de module vooral bedoeld op reeds aanwezige kennis op te halen, voor andere medewerkers die nog niet veel ervaring hebben, geeft de module vooral kennis en inzicht in werken met de specifieke doelgroepen.

De e-learning opgezet is als lerende leeromgeving. Experts kunnen overal in de e-learning commentaar leveren op de vraagstelling, antwoorden en achtergrondinformatie. Door deze intercollegiale toetsing is het mogelijk de kennis te verdiepen en verbreden.

Naast de kennisvragen zijn er in de e-learning praktijkvoorbeelden uitgewerkt die de dilemma’s van de professional laten zien. Dit zijn scenes waarin we een Veilig Thuis medewerker zien in verschillende gesprekssituaties. Het videofragment wordt ingeleid met een omschrijving van de casuïstiek en stopt halverwege met de vraag hoe de cursist in dit geval het gesprek zou vervolgen. Dit is een open vraag waarop zelf een antwoord geformuleerd kan worden. Vervolgens kan gekeken worden naar het vervolg van de situatie. Je ziet de antwoorden van andere cursisten en kan daar weer op reageren dmv het plaatsen van een reactie. Aanvullend geeft de client ook nog een reactie op het gesprek.

Resultaat

Online platforms waar medewerkers in een veilige omgeving kunnen leren, ervaring opdoen en kennis kunnen delen. Workshops, animaties, en verhalen uit de praktijk zorgen een leeromgeving die direct aansluit op de dagelijkse werksituatie.

  • Interactieve praktijkverhalen
  • Online kennis delen
  • Concept, ontwerp, productie en hosting

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Onze consultants helpen u graag verder. We denken strategisch en werken crossmediaal zodat we snel en effectief kunnen meebewegen met actuele ontwikkelingen in uw organisatie en de omringende wereld. Bel, mail of kom gewoon bij ons langs in Enschede of Deventer

Kom in contact

Crossmedia Strateeg

René
Reitzema