Kandoen. meer grip op werk en carrière

De vijftien- en zestienjarige vmbo’er zit vanaf het schooljaar van 2016-2017 minder in de schoolbanken

Auteur:
Functie: Crossmedia strategist

Video en animatie zijn fantastische media om informatie over te dragen. Ik heb TV-programma's ontwikkeld voor de VPRO en de...

Scholen en bedrijven gaan nauwer samenwerken

Staatssecretaris Dekker wil dat dat scholieren minder op school zitten. Vanaf het schooljaar 2016-2017 moeten scholen meer gaan samenwerken met regionale bedrijven, zodat er minder kans is dat jongeren dingen leren waar ze niets aan hebben. Ik heb een docent NaSk wel eens horen zeggen dat een gastdocent die op school komt vertellen hoe het is om in zijn bedrijf te werken, de leerlingen in een uurtje enorm enthousiast kan krijgen voor het vak. Dat was iets wat hij als docent in een heel jaar lesgeven niet voor elkaar kon krijgen.

Dekker: ‘Met de vernieuwing van het vmbo gaat een langgekoesterde wens van scholen en bedrijven in vervulling. Praktijkvakken gaan beter aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en leerlingen krijgen meer ruimte vakken te kiezen die hun interesses en talenten prikkelen en uitdagen. Het vmbo krijgt zo het nieuwe elan dat het verdient.’’

„Stel je voor dat je een opleiding tot loodgieter volgt. Grote kans dat je op school leert te werken met koperen buizen, terwijl dat in de praktijk allang met kunststof gaat”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Scholen moet de bedrijven zelf gaan benaderen. Bedrijven kunnen scholen mensen, kennis en expertise ter beschikking stellen, en zelfs een financiële bijdrage leveren. De bedrijven krijgen hiervoor de leerlingen terug: de tieners lopen drie volle weken stage bij het bedrijf. Leerlingen krijgen met deze aanpak een veel beter beeld van wat bedrijven van de toekomstige werknemers verwachten.

De Eerste Kamer ging half januari dit jaar akkoord met een wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) dat dit regelt. De kans wordt daarmee kleiner dat jongeren kiezen voor een opleiding die niet arbeidsmarktrelevant is. Mediavisie is van mijn mening dat deze aanpak er ook voor kan zorgen dat de gekozen opleiding beter aansluit bij de leerling als uniek persoon, dus relevanter is voor de persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Kandoen uitslag van de compententietest

Om uit te zoeken welk bedrijf voor welke leerling geschikt is, kunnen scholen gebruik maken van de competentietest van kandoen. Kandoen is een loopbaantool die voor iedere leerling persoonlijk de beste match maakt van talenten en competenties, met de stageplaatsen van de leerbedrijven in de directe omgeving van de school.