Uitgever ROC.nl

Mediavisie is online uitgever van het loopbaanplatform ROC.nl.

ROC.nl is het centrale loopbaanplatform voor studeren en werkend Nederland. Mediavisie beheert de content en de techniek. Daarnaast verzorgen wij het ontwerp en de realisatie.

De portal moet zowel functioneel zijn en de gebruikersinterface moet geschikt zijn voor diverse doelgroepen. Het hierbij zowel om studenten als werkzoekenden. Daarnaast is ROC.nl het platform voor werkgevers en opleiders, maar ook voor ouders en decanen.

ROC Nederland

Het loopbaanplatform is ontstaan in 1998 en trekt jaarlijks  meer dan 5,5  miljoen bezoekers die worden geïnformeerd en begeleid op het gebied van hun loopbaan.  Daarbij worden jaarlijks circa 800.000 bemiddelingen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt gerealiseerd. En hebben er 1,2 miljoen bezoekers een persoonlijk loopbaanprofiel aangemaakt. Vanuit persoonlijkheid, talent en competentiemeting een passend loopbaanadvies met de bijbehorende beroepen, opleidingen, cursussen stages, bbl-plaatsen,vacatures, video’s.

 • Meerwaarde loopbaanplatform ROC.nl
 • Het gehele onderwijslandschap in kaart
 • Toegankelijk maken van loopbaaninformatie
 • Kans op werk kans op stage
 • Altijd actueel opleiding- en vacature aanbod
 • Verminderen schooluitval
 • Juiste beroepskeuze
 • Bemiddelen naar opleiding en werk
 • Online voorlichting
 • Faciliteren gedurende de gehele loopbaan
 • Persoonlijk carrière advies
 • Jarenlange kennis en expertise in online media
 • Strategie, functioneel en grafisch ontwerp;
 • Projectmanagement;
 • Development techniek:
 • Profielgestuurde systematiek;
 • Ometadatering, architectuur;
 • CMS;
 • CRM systematiek;
 • Zoekengine;
 • Development Content;
 • Hosting;
 • Databeheer;
 • Copywriting;
 • SEO;
 • Marketingcommunicatieplan en activiteiten;
 • Data-analyse;
 • Videoproducties;
 • Realisatie loopbaaninstrumenten;
 • Competentie- en talent matchingtools;
 • Jobengines;
 • Koppelingen externe systemen;
 • Datafeeds en RSS feeds;
 • Social Media campagnes.

Effect
Mediavisie monitort het online bezoekersgedrag van de loopbaanportals, onderstaand overzicht geeft een beknopte weergave van enkele resultaten van het afgelopen jaar. De instrumenten die ten behoeve van de online onderwijs- en arbeidsmarktcommunicatie worden ontwikkeld, worden inmiddels veelvuldig door de participanten (onderwijsinstellingen en werkgevers) ingezet. Een voorbeeld dat we willen uitlichten is het loopbaanoriëntatieprogramma “ikkiesmbo” van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland o.a. ter bestrijding van het voortijdig schoolverlaten, zie voorbeeld*.  Minister Bussemaker heeft in dit kader een bezoek gebracht aan ROC van Amsterdam om hen te feliciteren met hun forse daling in de voortijdig schoolverlaten cijfers.

Ikkies_mbo

 • ROC.nl
 • Bezoekers: 5,5 miljoen per jaar
 • Views opleidingen: 10,3 miljoen
 • Views vacatures: 6,8 miljoen
 • Bemiddelingen 800.000

Bijsturing
Naar aanleiding van onderzoek naar het bezoekersgedrag worden de participanten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en trends ten aanzien van bijvoorbeeld interessegebieden. Vele participanten gebruiken deze data om hun beleid aan te passen.

Een praktijkvoorbeeld is:

1. Bij een opleidingsaanbieder waren heftruck opleidingen lastig vindbaar en kregen daardoor weinig views en response. Op basis van de analyse van zoekgedrag binnen de website in relatie tot de gebruikte omschrijvingen van de opleidingen bleek dat de gebruikte titels en teksten niet aansloten bij het zoekgedrag van de bezoeker. Zo werden de namen van relevante certificaten niet in de titels gebruikt en niet in relatie tot heftrucks. Nadat op basis van dit advies de titels, teksten en trefwoorden zijn aangepast werden de opleidingen vindbaar en leveren zij response en conversies op.
2. Veel interactie vanuit de bezoekers van de website richting de onderwijsinstellingen en werkgevers, verloopt per email. Naar aanleiding van de belasting op de organisatie die dit oplevert, heeft Mediavisie gekeken naar een efficiënte oplossing hiervoor. Mede op basis van gebruikersonderzoek is geconcludeerd dat de beantwoording van een groot gedeelte van de gestelde vragen in een geautomatiseerd proces kan worden behandeld. Hiervoor is een autorespons applicatie ontwikkeld die de bezoeker automatisch en inhoudelijk van de juiste informatie voorziet. Indien de bezoeker desondanks aanvullende vragen heeft, die niet automatisch kunnen worden beantwoord, worden die vragen doorgezet naar de tweedelijns informatievoorziening.

Wilt u meer weten over het lidmaatschap, deelnemen, adverteren of bijvoorbeeld het implementeren van applicaties en content? Neem gerust vrijblijvend contact op.

 

Neem contact op met Mediavisie

Verificatie: + 3 = 5*
Wilt u meer informatie?
Bent u benieuwd wat Mediavisie kan betekenen binnen uw organisatie? Neem dan nu contact op met onze specialist, uw aanvraag wordt binnen 24 uur behandeld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.