E-learning

Wie staat straks voor het klaslokaal? De leraar of de computer?

E-learning is gepersonaliseerd leren door middel van moderne technologie. Hoewel een goede onderwijzer niet eenvoudig door een reeks algoritmes is te vervangen kan e-learning wel een aanvullende bijdrage leveren aan het onderwijs. In Trendrapport 2014-2015, Technologiekompas voor het onderwijs noemt Kennisnet het ‘personaliseren’ en ‘opbrengstgericht werken’ als de belangrijke onderwijsontwikkelingen.

Het ICT-gebruik neemt steeds meer toe in het onderwijs maar wat houdt het precies in en wat kan ik ermee? Naast het presenteren van een powerpoint of het laten zien van YouTube-filmpje kan met e-learning makkelijke en meetbaar basiskennis overgebracht worden. De gezamenlijke lessen in het klaslokaal kunnen dan door de leraar gebruikt worden voor het verdiepen en verrijken van de lesstof.

morrisonWat zijn de voordelen van online leren?

Uit onderzoeken en de praktijk is gebleken dat digitale lessen leerlingen beter motiveren en, zeker op de lange termijn, veel effectiever zijn. Leerlingen kunnen in een veilige, als realistisch ervaren omgeving op speelse wijze oefenen met nieuwe situaties.

De leerling kan zich oriënteren en verdiepen dmv teksten, foto’s, graphics, animaties en video’s. De opgedane kennis kan vervolgens getest worden door middel van een toets. Leerlingen en docenten kunnen d.m.v. dashboards informatie opvragen over lesvorderingen en onderling vragen en opmerkingen plaatsen. Leerlingen kunnen elk moment van de dag inloggen in de online leeromgeving en verder gaan met leren, testen, toetsen en ervaring opdoen. Het leerlingvolgsysteem houdt automatisch bij welke onderdelen afgerond zijn.

Neem contact op met Mediavisie

Verificatie: + 3 = 5*
Wilt u meer informatie?
Bent u benieuwd wat Mediavisie kan betekenen binnen uw organisatie? Neem dan nu contact op met onze specialist, uw aanvraag wordt binnen 24 uur behandeld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.