Begrippenlijst A-Z

Mediabegrippen A tot Z

Actieve merkbekendheid
Men spreekt van actieve merkbekendheid wanneer de consument zonder hulp het betreffende merk kan noemen. Bijvoorbeeld bij de vraag; ìWelke merken bier kent u?

AdWords
AdWords is het advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond bovenaan en rechts naast de gewone zoekmachineresultaten. Adverteerders betalen Pay-per-click dit houdt in dat er pas betaald hoeft te worden wanneer er op de advertentie geklikt wordt. Adwords is de grootste bron van inkomsten voor Google.

AdWordscampagne
Is het geheel van netwerken, zoektermen, trefwoorden en tekstadvertenties die je gebruikt om je marketing doelen te bereiken in het advertentieprogramma AdWords.

Affiliate-marketing
Bij deze vorm van internetmarketing belonen adverteerders hun partners (affiliates) voor de gegenereerde verkopen of leads. Affiliates plaatsen advertenties op hun website om zodoende verkopen of leads aan te leveren bij and
ere affiliates.

AIDA model
Is een marketing model waarbij een commerciÎle uiting is opgebouwd volgens de indeling Attention, Interest, Desire & Action.

Big data
Men spreekt in twee gevallen over big data.
1. Wanneer de hoeveelheid data zo groot is dat het niet meer door reguliere databasemanagementsystemen verwerkt kan worden.
2. Bij geavanceerde statistische analyses op grote hoeveelheden data met als doel om verbanden te ontdekken en inschattingen te maken voor bijvoorbeeld inkoop of marketing doeleinden.

Blog
Blog is een verkorting van de term weblog, een online logboek.

Business-to-business reclame
Reclame die gericht is op andere bedrijven en dus niet op consumenten.

Carriere GPS
Het CarriËre GPS is de wegwijzer voor alles op het gebied van jouw loopbaan. Doe de test en match je talenten direct aan passende opleidingen, stage/BBL-plaatsen, vacatures en cursussen. Bekijk clips, deel je profiel en bepaal zelf je favorieten.

Click
Een click is wanneer iemand met zijn muis op een advertentie heeft geklikt en daarmee de achterliggende informatie opvraagt.

Cloud applicatie
In een IT cloud omgeving kan de gebruiker overal ter wereld in het systeem, er wordt namelijk online gewerkt. Het is een netwerkwolk van computers die allemaal aangesloten zijn op hetzelfde netwerk. De software die geinstalleerd is op de hardware bevind zich in een datacentrum en is bereikbaar via het internet. Zo kunt u uw eigen online werkplek creeren, waar je altijd en overal bij kunt,.

Concept
1. Een eerste ontwerp of idee.
2. Een denkbeeldige voorstelling van een zaak of toestand met bepaalde vastliggende kenmerken.
3. In de filosofie is een concept een verzameling abstracte ideeÎn.

Concept denken
Een breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door deze in een ruimer kader te plaatsen of door verbanden te leggen met andere informatie.

Consideration set
De door een consument gemaakte selectie van alternatieve producten of merken van waaruit de overweging gemaakt wordt welk merk of product te gaan kopen.

Consumentenmarketing
Bij deze vorm van marketing wordt de nadruk gelegd op de merkbeleving van de consument, met als doel om marketinguitingen effectiever te maken.

Consumentenpsycholoog
Een consumentenpsycholoog is gespecialiseerd in de psychologie achter het koopgedrag van consumenten, en gebruikt deze kennis om marketinguitingen effectiever te maken.

Consumentenpsychologie
Consumentenpsychologie is de tak in de psychologie waarbij de nadruk wordt gelegd op de psyche van consumenten. Consumentenpsychologie wordt gebruikt om marketinguitingen effectiever te maken door middel van psychologische beÔnvloedingstechnieken.

Conversie
Conversie is wanneer een websitebezoeker op de site overgaat tot het doen van een actie. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling, inschrijving voor een nieuwsbrief of het downloaden van een brochure.

Conversieratio
Conversieratio is het percentage websitebezoekers dat overgaat tot conversie. Het convertieratio is een goede indicator bij het bepalen van de kwaliteit van een website.

Conversie-optimalisatie
Het optimaliseren van een website met als doel een hoger conversieratio te bereiken.

Corperate identity
Is de identiteit van een bedrijf. Dit omvat; de kernwaarden van het bedrijf, de huisstijl en de manier van communiceren.

CPC
Cost Per Click. Er worden alleen kosten in rekening gebracht als er op de advertentie geklikt wordt.

Crossmedia
Men spreekt van crossmedia wanneer er verschillende mediakanalen worden gecombineerd om een volledige beleving van het concept te krijgen. Bijvoorbeeld een tv programma die het internet gebruikt zodat kijkers mee kunnen doen met het programma.

CTR
De click-through ratio is de verhouding tussen de weergave en het aanklikken van de advertentie. Deze verhouding toont hoe succesvol de advertentie is.

Digitale nieuwsbrief
Is een nieuwsbrief die via e-mail verspreid wordt.

Doelgroep
De doelgroep is het specifieke deel van de bevolking die potentiÎle afnemers van een product of dienst zijn.

E-commerce
E-commerce is de verzamelnaam voor alle manieren van handel via computernetwerken. Bijvoorbeeld via webshops op internet of een beveiligd extranet bij groothandels.

E-mailmarketing
E-mailmarketing is het promoten van producten of diensten via e-mail.

Foot-in-the-Door techniek
Is een verkooptechniek om mensen akkoord te laten gaan met een groot verzoek door ze eerst een klein verzoek te doen. Wanneer een persoon akkoord is gegaan met het kleine verzoek is de kans ongeveer twee keer zo groot dat ze daarna akkoord gaan met het grotere verzoek.

Gesponsorde zoekresultaten
Zijn websites die tegen betaling hoger in de zoekresultaten van een zoekmachine komen te staan.

Google AdWords
Google AdWords is het betaalde advertentieprogramma van Google. De advertenties worden getoond rechts naast en bovenaan de gewone zoekmachineresultaten.

Google Analytics
Google Analytics is het websitestatistiekenprogramma van Google. Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers op een website worden onderzocht.

Google zoekmachine-optimalisatie
Bij Google zoekmachine-optimalisatie worden verschillende technieken ingezet met als doel dat een website stijgt in de zoekmachineresultaten van Google.

ICT
Is de afkorting van informatie- en communicatietechnologie, dit is het vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers.

Internetbureau
Een internetbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals websites, webshops en webapplicaties. Ook internetmarketingadvies, conversie-optimalisatie en zoekmachinemarketing vallen onder diensten die een internetbureau aanbiedt.

Internetmarketing
Internetmarketing is de marketing van producten, diensten en bedrijven via internet. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie, reclamebanners, e-mailmarketing, affliate-marketing en conversie-optimalisatie.

Internetmarketingstrategie
Een internetmarketingstrategie is de strategie die als doel heeft een bedrijf, product of dienst te promoten via het internet.

Internetmarketingbureau
Een internetmarketingbureau ontwerpt en ontwikkelt internettoepassingen zoals webshops, websites en webapplicaties. Ook behoren zoekmachinemarketing, internetmarketingadvies en conversie-optimalisatie tot het dienstenaanbod.

Keyword
Keyword is in het nederlands zoekterm of trefwoord. Hiermee wordt door een zoekprogramma naar informatie gezocht.

Ketenintegratie
De samenwerking binnen een organisatie- of bedrijfskolom gericht op het beheersen en optimaliseren van de goederen-, informatie- en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten van leveranciers tot aan de klant.

Linkbuilding
Linkbuilding is het genereren van links die vanaf externe webpaginaís verwijzen naar een specifieke website. Het doel van linkbuilding is het trekken van meer bezoekers naar de website en het verbeteren van de positie in de zoekmachineranking.

Marketing
Marketing zijn het geheel van activiteiten die een bedrijf onderneemt om de verkoop van zijn producten of diensten te verhogen.

Marketingadvies
Het geven van advies over het verbeteren van de marketingactiviteiten.

Marketingbureau
Een marketingbureau ontwikkelt en adviseert marketingstrategieÎn voor bedrijven en helpt bij de uitvoering hier van.

Marketingconsultancy
Een marketingconsultancy bedrijf adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketingconsultant
Een marketingconsultant adviseert over de keuze, ontwikkeling en uitvoering van marketinguitingen aan derden.

Marketingmix
De combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een organisatie wordt gebruikt om ÈÈn of meer doelgroepen te benaderen. Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketingsinstrumenten namelijk de vier Pís: Product, Plaats, Promotie en Prijs. Later zijn deze aangevuld met: Personeel, Proces, Periferie, Packaging, Partners, Presentatie en Physical evidence

Marketingplan
In een marketingplan staan beschreven een analyse van oa: de eigen organisatie, de concurrentie, het betreffende product of dienst en de doelgroep. Vervolgens wordt er op basis van deze analyse een strategie beschreven om het product of dienst bij de betreffende doelgroep onder de aandacht te brengen.

Marketingpsychologie
Is de tak in de psychologie die zich bezighoudt met het effectiever maken van marketinguitingen door gebruik te maken van beÔnvloedingstechnieken.

Marktsegmenten
Zijn onderverdelingen in de markt van groepen die bestaan uit gelijksoortige afnemers.

Marktsegmentatie
Het onderverdelen van groepen afnemers op basis van verschillende uitgangspunten. Dit kunnen psychologische, culturele, demografische of andere variabelen zijn. Op deze groepen kan dan specifiekere marketing worden gericht.

Marketingtools
Marketingtools zijn de technieken en instrumenten die gebruikt kunnen worden bij het vervaardigen van marketinguitingen.

Media strategie
Media strategie is de tactiek die gebruikt wordt met betrekking op hoe berichten worden geleverd aan consumenten of nichemarkten.

Merkattitude
Is de houding die consumenten hebben ten opzichte van een bepaald merk.

Merkbekendheid
De mate van actieve of passieve kennis die mensen hebben van een merknaam.

Mobile data
Mobiel data is het internetverkeer dat via het draadloze netwerk van je gsm-operator gaat. Afhankelijk van de dekking van je provider kun je hiermee in het hele land verbinding maken met het internet via je smartphone of dongle.

Online marketing
Online marketing is de verzamelnaam voor alle vormen van marketing op het internet. Bijvoorbeeld promotie van websites, producten of diensten met behulp van onder andere e-mailmarketing, zoekmachine-optimalisatie en banners.

Optimalisatie zoekmachine
Is het optimaliseren van een website met als doel een hogere ranking bij zoekmachines te krijgen en zo hoger in de zoekresultaten geplaatst te worden.

Overtuigingspsychologie
Bij overtuigingspsychologie wordt er gebruik gemaakt van verschillende beÔnvloedingstechnieken die er op gericht zijn klanten te beÔnvloeden bij hun aankoopbeslissingen en zo meer conversie te behalen.

Positie zoekmachine
De zoekmachinepositie van een website is de positie die een website heeft in de zoekmachineresultaten.

Profielgestuurde informatie
De behoefte aan kwalitatieve informatie via internet groeit. Door te veel aanbod en ook door het gebruik van diverse online en offline systemen ontstaat er ruis doordat te veel informatie is voor iedereen. Met profielgestuurde informatie kan men geautomatiseerd slim content koppelen aan de wens en behoefte van de gebruiker.

Reclame
Reclame zijn uitingen met als doel potentiÎle klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten.

Reclamebureau
Is een bedrijf die reclame-uitingen en campagnes ontwikkelt voor klanten.

Reclamecampagne
Bij een reclamecampagne wordt er via een verzameling van reclame-uitingen over vaak meerdere kanalen reclame gemaakt voor een bedrijf, product of dienst. Voor het vormgeven van een reclamecampagne wordt vaak een reclamebureau ingezet.

SaaS (Software as a service)
Bij SaaS wordt de software niet meer op de computer van de gebruiker uitgevoerd maar wordt de functionaliteit van de software online vanaf een server aangeboden bij de gebruiker.

Search engine
Een search engine is een online te benaderen software systeem die continu het hele internet afspeurt naar nieuwe content en deze indexeert in een grote database. Bij het intypen van een zoek opdracht zoekt de search enginge naar de beste match in zijn database en verwijst de gebruiker naar de websiteís met de meest relevante informatie. Een search engine wordt ook wel een zoekmachine genoemd. De meeste gebruikte search engine op internet is Google.

Search engine marketing
Bij search engine marketing gaat het erom een website te laten stijgen in de search engine ranking (zowel gesponsorde als niet gesponsorde resultaten).

Search engine optimization
Search engine optimization in het nederlands zoekmachineoptimalisatie is het geheel aan activiteiten bedoeld om een website te laten stijgen in de search engine resultaten. Search engine optimization is een onderdeel van search engine marketing.

SEO
SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization.

SEO-marketing
SEO-marketing is een verzamelnaam voor zoekmachine-adverteren en zoekmachine-optimalisatie.

Sharepoint
SharePoint is een platform van Microsoft voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen een groep of organisatie.

Sponsored stories
Is een manier van adverteren die door sociaalnetwerksiteís wordt gebruikt. Activiteiten van je vrienden met paginaís, apps en evenementen op het netwerk worden omgezet naar gesponsorde content.

Sociale media Marketing
Deze vorm van marketing maakt gebruik van sociale media zoals sociale netwerken, blogs, forums en/of wikiís. Het doel is om een product te promoten, de merkbeleving of reputatie van een bedrijf te beÔnvloeden of te zorgen voor meer verkoop.

Software
Software is het niet tastbare deel van een apparaat (hardware). Hiermee wordt over het algemeen de programmatuur van een computer bedoelt.

Storytelling
Storytelling is in de marketing het beeldend, prikkelend en spannend maken van een product of dienst door het in te pakken in een verhaal. Verhalen zijn een krachtig en effectief communicatiemiddel om uw visie en strategie uit te dragen naar relevante doelgroepen. Om doelstellingen te verhelderen, om medewerkers in beweging te krijgen, om context en betekenis te geven aan situaties en processen.

SWOT Analyse
Een analyse van een bedrijf of product waarbij een overzicht gemaakt wordt van: 1. Strengths (sterke punten), 2. Weaknesses (zwakke punten), 3. Opportunities (kansen), en 4. Threaths (bedreigingen).

Unique Selling Point (USP)
Men spreekt over een unique selling point wanneer een product of dienst een eigenschap heeft die het onderscheidt van de concurrentie.

Video adverteren
Video advertising omvat alle reclame op websiteís door middel van video, zoals banners met video, maar ook reclamefilmpjes voor tijdens en na een online video stream.

Visie
Visie in het bedrijfsleven verwijst naar de gewenste toekomst van een organisatie. Met de visie van een organisatie geef je kort en helder antwoord op de vraag: ‘hoe zien we onszelf in de toekomst?

Webdesign
Omvat het vormgeven en ontwikkelen van websites.

Webdesignbureau
Een webdesignbureau is een bedrijf gespecialiseerd in het vormgeven en ontwikkelen van websites.

Webdevelopment
Webdevelopment is alles wat met het realiseren van websites te maken heeft. Bijvoorbeeld webdesign, client-side en server-side programmeren en beheer van webservers.

Webmarketing
Webmarketing is het onder de aandacht brengen van een bedrijf, product of dienst via internet.

Webshop
Een winkel op internet.

Website
Een website is een verzameling webpaginaís die samen ÈÈn geheel vormt.

Websitemarketing
Websitemarketing is een verzamelnaam voor alle marketingactiviteiten die ondernomen kunnen worden om een website onder de aandacht te brengen.

Website-optimalisatie
Bij website-optimalisatie wordt door bijvoorbeeld analyse van het bezoekersgedrag en inzet van diverse technieken en inzichten de conversie van een website verbeterd. Website-optimalisatie wordt ook wel conversie-optimalisatie genoemd.

Weblog
Een weblog ook wel blog genoemd is een online logboek.

Webwinkel
Een winkel op internet.

WordPress
Wordpress is een persoonlijk publicatie platform die gebruikers in staat stelt op relatief eenvoudige wijze een weblog te maken en bij te houden.

Zoekmachine-adverteren
Het tegen betaling laten plaatsen van advertenties boven en naast de zoekresultaten.

Zoekmachine-optimalisatie
is het geheel aan activiteiten bedoeld om een website te laten stijgen in de zoekmachine resultaten.

Zoekmachinepositionering
Zoekmachinepositionering is een ander woord voor zoekmachine-optimalisatie het geheel aan activiteiten bedoeld om een website te laten stijgen in de zoekmachine resultaten.

Zoekwoord
Is een zoekterm of trefwoord waarmee een zoekprogramma naar informatie wordt gezocht.

Mediavisie heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van internet en crossmedia. Van het oplossen van complexe media vraagstukken tot aan het bouwen van een responsive website of het maken van een video advertentie, Mediavisie kan het realiseren. Graag geven wij u concept advies op maat en helpen wij u bij het verkrijgen van inzicht in het gebruik van technologische middelen en nieuwe media.