De toekomst van onderwijs

Hoe bereiden we kinderen en volwassenen voor op deze wereld? In deze mini-documentaire van ongeveer een kwartier, komen enkele onderwijsmensen aan bod, waaronder de hier al eerder beschreven Salman Khan, grondlegger van de Khan Academy.

Auteur:
Functie: Adviseur

Media vormen de verbinding tussen de organisatie en de breinen van mensen. Alleen een medium met toekomstvisie is voorbereid op...

Het onderwijs moet radicaal anders. Maar hoe?

We leven in een wereld waarin er, in de afgelopen tien jaar meer informatie is geproduceerd dan sinds het ontstaan van de mensheid. Ook techniek en communicatie gaat steeds sneller. Een ding is wel duidelijk: de vorm van onderwijs die tot nu toe gevolgd is, is hopeloos ongeschikt om mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Hoe bereiden we kinderen en volwassenen voor op deze wereld? In deze mini-documentaire van ongeveer een kwartier, komen enkele onderwijsmensen aan bod, waaronder de hier al eerder beschreven Salman Khan, grondlegger van de Khan Academy.

Khan denkt dat we uiteindelijk eerder moeten leren informatie te verzamelen en te beoordelen, in plaats van dingen uit het hoofd te leren. Aan de andere kant zit hierin ook een gevaar. Inzicht in een bepaald vakgebied vereist mijns inziens enige feitenkennis. De vraag is alleen: welke kennis is nuttig en welke is zonde van de ruimte in leerboeken?