Ik kies wat goed voor me is!

Ontwikkeling van een intelligent en profielgestuurd loopbaanmanagementsysteem voor aansluiting vmbo - mbo

Auteur:
Functie: Crossmedia strategist

Video en animatie zijn fantastische media om informatie over te dragen. Ik heb TV-programma's ontwikkeld voor de VPRO en de...

Innovatieve en effectieve portal voor loopbaanoriëntatieproces bij ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Voor het maken van een goede beroepskeuze is het niet alleen belangrijk dat de doelgroep inzage krijgt in zijn persoonlijkheid en competenties, maar ook dat er kennis wordt gemaakt met de praktijk (ervaren en beleven).

ikkiesmbo

Ikkiesmbo.nl is ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de aansluiting tussen het vmbo en mbo en schooluitval te beperken.  Het loopbaanmangementsysteem vormt een verbindende factor tussen de decanen of mentoren en hun leerlingen enerzijds, en de vervolgopleiding (mbo) anderzijds.

Ikkiesmbo.nl is een geavanceerd platform dat het LOB-beleid van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland naar een hoger niveau tilt door de volgende zaken:

– Ondersteuning loopbaanoriëntatieproces: Het faciliteren van vmbo-decanen of -mentoren zodat ze hun inspanningen op het vlak van loopbaanoriëntatie- en begeleiding kunnen organiseren, controleren en verantwoorden.

– Persoonlijk loopbaanprofiel: Leerlingen krijgen een persoonlijk profiel waarmee ze door middel van een gevalideerde test inzage krijgen in hun persoonlijkheid, competenties en de passende beroepen.  Omdat het systeem ondersteund wordt met voorlichtingsmateriaal, zoals beroepenclips, kan de leerling zich goed oriënteren op de mogelijkheden.  De favorieten, inschrijvingen en bijvoorbeeld meeloopdagen worden allemaal op basis van zijn of haar profiel in het persoonlijke account opgeslagen.

Kandoen ikkiesmbo.nl

– Activiteitenbeheer: Het faciliteren van toekomstige leerlingen door ze te ondersteunen in hun keuzeproces middels een persoonlijkheids- en competentietest en een profielgestuurd LOB-activiteitenkalender (gelinkt aan testuitslag) met directe online inschrijvingsmogelijkheid.

– Managementinformatie: Het faciliteren van het ROC van Amsterdam en het ROC van Flevoland: het systeem maakt de organisatie omtrent LOB-activiteiten efficiënt, meetbaar, en dus te verantwoorden.

– het systeem maakt het mogelijk om in een vroeg stadium inzicht te verkrijgen in populaire opleidingen voor het aankomende schooljaar, evenals populaire LOB-activiteiten. Het LOB-MS bevordert de organisatie rondom voorlichtingsactiviteiten en meeloopdagen en maakt de binding mét en monitoring ván de doelgroepen mogelijk. Hiermee heeft het Mbo College de mogelijkheid grip te houden op potentiële leerlingen en op de belangrijkste relaties in het kader van een sluitende ketenaanpak tussen het vmbo en het mbo.