Het onzichtbare helder in beeld

Complexe materie helder in beeld gebracht door middel van video en animatie

Auteur:
Functie: Head video and animation

Alles om mij heen leg ik vast. Mentaal en digitaal. Dat is mijn Mediavisie. Ik ben bij Mediavisie onderdeel van...

Minder fouten blijft mensenwerk

Gelre ziekenhuizen heeft als één van de koploper-ziekenhuizen in Nederland succesvol de toetsing voor het Horizontaal Toezicht afgerond. Gelre ontving deze week van KPMG een zogenaamd assurance rapport over 2017. Mediavisie heeft hiervoor in samenwerking met Gelre ziekenhuizen en Zilveren Kruis Achmea de gecombineerde video en infomercial Horizontaal Toezicht gerealiseerd. Door de combinatie van video en animatie is de abstracte materie op een aantrekkelijke manier gevisualiseerd zodat de kijker een helder beeld krijgt wat Horizontaal Toezicht is en wat de voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn.

Met de certificering toont Gelre ziekenhuizen aan zorgverzekeraars aan dat haar controles op het declaratieproces in 2017 effectief zijn uitgevoerd. 
Het resultaat hiervan voor Gelre ziekenhuizen is dat er minder fouten in declaraties worden gemaakt waardoor er minder herstelwerk nodig is.

De facturatie aan patiënten en einddeclaratie aan zorgverzekeraars kunnen mede hierdoor eerder en met een hogere nauwkeurigheid worden opgemaakt. Rob te Brake van Gelre ziekenhuizen noemt de certificering “een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de organisatie. Met de inzet van de medewerkers van Gelre is afgelopen jaar hard gewerkt aan het zichtbaar maken van de controles. De specialisten, behandelaars en administratieve staf zijn hierdoor dichter tot elkaar gekomen. Het financieel resultaat mag er ook zijn. De resterende declaratiestroom is van ruim 2 miljoen euro teruggebracht naar 70 duizend euro.“

Gelre ziekenhuizen Horizontaal Toezicht

“Afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis samen met Gelre ziekenhuizen toegewerkt naar dit mooie resultaat” aldus Jitse Kok van Zilveren Kruis. “Door het wederzijds tonen van transparantie en houden van open discussies hebben we deze mooie stap bereikt. Gelre heeft aangetoond goede controle uit te voeren op de declaraties die zij bij ons indient. Het vertrouwen in elkaar is hierdoor naar een veel hoger niveau gegroeid. De volgende stap waar nu aan gewerkt gaat worden is het invoegen van gepast gebruik binnen dit concept. Hiervoor zal de komende anderhalf jaar voor worden uitgetrokken.”

Bron: gezamelijk persbericht Gelre ziekenhuizen Zilveren Kruis Achmea.