E-learning Veilig Thuis

De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2015 het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samen te voegen tot één organisatie. De naam voor deze organisatie is Veilig Thuis.

Auteur:
Functie: Crossmedia strategist

Video en animatie zijn fantastische media om informatie over te dragen. Ik heb TV-programma's ontwikkeld voor de VPRO en de...

Lerende leeromgeving

De reden om het AMK en het SHG te bundelen, heeft als doel een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling meer in samenhang te brengen. Eén systeemgerichte benadering voor alle slachtoffers is effectiever en efficiënter.

In situaties waar bijvoorbeeld kinderen getuige zijn van geweld tussen ouders verdienen alle partijen een gedegen aanpak gericht op het herstel van duurzame veiligheid voor álle gezinsleden. Uitgangspunt hierbij is één gezin, één plan, waarin de specifieke beschermingsvereisten voor kinderen geborgd blijven.
Voor medewerkers geldt dat zij te maken krijgen met doelgroepen, waar zij voor 2015 niet of mindere mate mee geconfronteerd werden. De noodzakelijke kennis en ervaring ontbreekt vaak met deze andere vormen van relationeel geweld. Tegelijkertijd hebben deze medewerkers juist veel ervaringen opgedaan in het werken met de doelgroepen die tot dan toe wel tot hun expertise en werkveld behoorden.

Werken met dilemma’s: interactieve praktijkverhalen

De e-learning bevat 5 modules, die door de cursist dienen te worden gevolgd, Voor medewerkers die al ervaring hebben met de doelgroep of vakgebied is  de module vooral bedoeld op reeds aanwezige kennis op te halen, voor andere medewerkers die nog niet veel ervaring hebben, geeft de module vooral kennis en inzicht in werken met de specifieke doelgroepen.

De e-learning opgezet is als lerende leeromgeving. Experts kunnen overal in de e-learning commentaar leveren op de vraagstelling, antwoorden en achtergrondinformatie. Door deze intercollegiale toetsing is het mogelijk de kennis te verdiepen en verbreden.

veilg_thuis

Naast de kennisvragen zijn er in de e-learning praktijkvoorbeelden uitgewerkt die de dilemma’s van de professional laten zien. Dit zijn scenes waarin we een Veilig Thuis medewerker zien in verschillende gesprekssituaties. Het videofragment wordt ingeleid met een omschrijving van de casuïstiek en stopt halverwege met de vraag hoe de cursist in dit geval het gesprek zou vervolgen. Dit is een open vraag waarop zelf een antwoord geformuleerd kan worden. Vervolgens kan gekeken worden naar het vervolg van de situatie. Je ziet de antwoorden van andere cursisten en kan daar weer op reageren dmv het plaatsen van een reactie. Aanvullend geeft de client ook nog een reactie op het gesprek.