Lerende leeromgeving Veilig Thuis

E-learning voor alle medewerkers van de AMK's en SHG's. Kennis en Expertise Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Auteur:
Functie: Crossmedia strategist

Video en animatie zijn fantastische media om informatie over te dragen. Ik heb TV-programma's ontwikkeld voor de VPRO en de...

Verdieping door reflectie

In opdracht van de drie brancheorganisaties (GGD Nederland, MOgroep en Federatie Opvang) ontwikkelt Mediavisie een e-learning-module voor Veilig Thuis-medewerkers over specifieke vormen van huiselijk geweld (geweld gerelateerd aan eer, ouderenmishandeling, oudermishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en achterlating).

Deskundigen leveren de inhoud aan, in de vorm van achtergrondinformatie, verhalen uit de praktijk en vraag- en antwoordmogelijkheden. Mediavisie zorgt voor de vertaling naar de e-learning in de vorm van graphics en video’s en het redigeren van de teksten. Het concept voor de online leeromgeving wordt geheel op maat ontwikkeld en vormgegeven, en wordt gebouwd met open source software.

Gebruikers maken op uitnodiging een account aan en starten met de e-learning. De leeromgeving wordt niet alleen gebouwd om informatie over te dragen maar wordt ook opgezet als lerende omgeving. Gebruikers kunnen direct reageren op de inhoud van de e-learning. Deze notities zijn zichtbaar voor de andere e-learners en kunnen aangevuld worden met eigen opmerkingen. Door middel van deze kritische reflectie wordt de kennis verdiept en intercollegiaal getoetst. Op basis van deze notities kan de inhoud van de e-learning voortdurend actueel gehouden worden.

amhk

Mediavisie ontwikkelt bij elke module een aantal video’s met situaties uit de dagelijkse praktijk. De video’s worden in de e-learning gebruikt om verdiepende vragen te formuleren die ook de meer ervaren Veilig-Thuis-medewerkers uitdagen en de mogelijkheid bieden zijn of haar kennis te verbreden. In elke video komen de 5 W’s en 3 D’s aan de orde:

De vijf W’s zijn:

 • Om Wie gaat het? (slachtoffer/pleger, kinderen, anderen)
 • Wat is er aan de hand? (aard van geweld, omvang, duur)
 • Waarom vindt het geweld plaats? 
(oorzaken; verslaving, armoede, jaloezie, cultuur, generatie enz)
 • Waar vindt het geweld plaats? (thuis, bij partner, ouderlijk huis, )
 • Wanneer vindt het geweld plaats? (aanleiding, gelegenheid)

De drie D’s zijn:

 • Voor welke Dilemma’s kom je als professional van Veilig Thuis te staan?
 • welke vraag moet hier in de e-learning bij geformuleerd worden?
 • welk antwoord is het meest correct en waarom?
 • welke antwoorden zijn minder gewenst en waarom?
 • Welke Do’s en Don’ts gelden bij de bespreking van deze module?
 • Wat ‘Doet’ het geweld met jou als professional? 
(is er handelingsverlegenheid, taboes, eigen ervaringen?)

Mediavisie schrijft op basis van deze cases een script die door professionals, acteurs en trainers gespeeld worden.