20 Websites ROC West Brabant

Strategisch advies, functioneel & technisch ontwerp en realisatie robuuste en flexibele websites voor ROC West-Brabant bestaande uit een koepelsite, mbo-site en vmbo-sites.

Auteur:
Functie: Crossmedia Consultant

Het bewegende beeld, video en animatie zijn een fantastisch medium om informatie over te dragen. Na de academie voor beeldende...

Centrale website, MBO- en VMBO-website voor instroom en doorstroom

Door het platform profielgestuurd in te richten wordt de informatie niet aanbodgericht, maar vraaggestuurd bediend. Dit houdt in dat de bezoeker die informatie krijgt die op hem of haar van toepassing is. Mediavisie heeft binnen het fundament van de website een Content Management Systeem ontwikkeld met een uniek centraal en decentraal beheer waardoor een hiërarchische werkwijze binnen de organisatie mogelijk is en waarbij de veiligheid van de content en gebruikersdata gewaarborgd blijft. Naar gelang de rechten die de beheerder in het CMS toegewezen heeft gekregen kan deze wijzigingen maken in een bepaalde website.

Bigdata

Integratie Carrière GPS
Implementatie consumentprofielen inclusief loopbaaninstrumenten, coaching, passende opleidingen, beroepen (en toekomstige uitbreiding stages, vacatures etc.). In de backoffice kunnen de profielen worden beheerd en wordt relevante data verwerkt tot statistische managementinformatie.

Ten grondslag aan de nieuw te realiseren websites liggen de volgende uitgangspunten:

 • Ontwikkeling infrastructuur en CMS
 • Migratie van de content
 • Inrichting geavanceerd centraal en decentraal beheer
 • Integratie profielgestuurde loopbaaninstrumenten en koppelingen interne systemen
 • Unieke monitoring van content, communicatie en bezoekersgedrag

Doelstellingen van de websites:

 • Bestrijding schooluitval
 • Bijdragen leven lang leren
 • Bevorderen alumni beleid
 • Werving en binding met de doelgroepen
 • Inzicht en monitoring resultaten

Voor de start van de realisatie zijn een drietal ontwerpen binnen het project ontwikkeld:

 • Functioneel ontwerp;
 • Technisch ontwerp;
 • Interactie ontwerp.

www.rocwb.nl

Mediavisie project team
team-rocwb